Nie mogę zarejestrować konta przez klienta XMPP

Rejestracja z poziomu klientów XMPP jest obecnie wyłączona, zamiast tego skorzystaj z formularza rejestracji dostępnego na tej stronie.