Czy na serwerze są jakieś ograniczenia?

Serwer ma pewne ograniczenia, ale tylko po to, aby działał zawsze stabilnie oraz każdy użytkownik miał przydzielone równe zasoby. Poniżej znajduje się obecna lista ograniczeń.

  • Możliwość rejestracji JID o minimum 3 i maksimum 30 znakach, składającego się wyłącznie z liter i dodatkowo liczb oraz posiadającego jedynie trzy nienastępujące po sobie znaki specjalne: kropka, przecinek i znak podkreślenia.
  • Przechowywanie maksymalnie 1000 wiadomości offline przez okres 90 dni.
  • Przechowywanie nieograniczonej ilości wiadomości MAM (XEP-0313) przez okres 180 dni.
  • Przechowywanie maksymalnie 200 MB danych przesłanych plików (XEP-0363) przez okres 31 dni.
  • Maksymalnie 5 aktywnych sesji jednocześnie.
  • Ograniczona prędkość proxy do 10 Mb/s oraz maksymalnie 10 jednoczesnych połączeń.
  • Godzinna blokada adresu IP po 5 nieudanych próbach logowania.
  • Sprawdzanie aktywności połączenia co 5 minut, brak odpowiedzi skutkuje rozłączeniem z serwerem.