Czy na serwerze są jakieś ograniczenia?

Serwer ma pewne ograniczenia, ale tylko po to, aby działał zawsze stabilnie oraz każdy użytkownik miał przydzielone równe zasoby. Poniżej znajduje się obecna lista ograniczeń.

  • Możliwość rejestracji JID o minimum 3 i maksimum 30 znakach, składającego się wyłącznie z liter i dodatkowo liczb oraz posiadającego jedynie trzy nienastępujące po sobie znaki specjalne: kropka, przecinek i znak podkreślenia.
  • Przechowywanie do 1000 wiadomości offline przez 90 dni.
  • Przechowywanie nieograniczonej ilości wiadomości w archiwum (XEP-0313) przez 180 dni.
  • Przesyłanie plików przez HTTP ograniczone do przechowywania maksymalnie 150 MB danych przez 14 dni, pojedynczy plik nie większy niż 20 MB.
  • Prędkość proxy transferu plików Ograniczona do 10 Mb/s oraz maksymalnie 10 jednoczesnych połączeń.
  • Maksymalnie 5 aktywnych sesji jednocześnie.