Korzystam z AQQ i nie mogę zalogować się na konto

Problem leży po stronie AQQ, które nie obsługuje certyfikatów SSL z publicznymi kluczami ECC. Aby połączenie znowu zaczęło działać, musisz ręcznie zaktualizować biblioteki OpenSSL.

  • Ściągnij z tej strony najnowszą dostępną wersję bibliotek OpenSSL. Dla AQQ w wersji 32-bitowej pobierz plik openssl-1.0.2u-i386-win32.zip, dla wersji 64-bitowej plik openssl-1.0.2u-x64_86-win64.zip.
  • Wypakuj całe archiwum ZIP oraz wyłącz AQQ.
  • Skopiuj do folderu instalacji AQQ (zazwyczaj jest to ścieżka „C:\Program Files (x86)\MyPortal\AQQ” lub „C:\Program Files\MyPortal\AQQ”) plik libeay32.dll oraz ssleay32.dll.
  • Włącz ponownie AQQ, jeżeli problem nadal występuje to spróbuj wgrać inną wersję bibliotek OpenSSL.

Pamiętaj, że AQQ nie jest już dalej rozwijany i mogą w międzyczasie pojawić się jeszcze inne problemy, dla których nie będzie już rozwiązań. Najlepiej rozważyć zmianę komunikatora na taki, który jest ciągle rozwijany i wspierany np. Gajim.